ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สถิติการใช้งาน

6111541
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4199
5792
9991
6052123
105774
217980
6111541

Your IP: 100.28.2.72
2024-06-17 10:04

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

              ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

          -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

           -  ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

           -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

            -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

            -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 60) พ.ศ.2559

            -  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

          หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  ประจำปี

          -ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

          -หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล

          -หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครู

          - หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง

        - หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  •  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ                 

         -  ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
         -  ประกาศ-ก.อบต.จ.สร.-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
         -  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอทุธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

         -  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  ประจำปี  2563

         -  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  ประจำปี  2564