ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สถิติการใช้งาน

6111440
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4098
5792
9890
6052123
105673
217980
6111440

Your IP: 100.28.2.72
2024-06-17 09:51

มี 142 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.docx.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.docx.pdf[ ]322 kB
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx.pdf[ ]350 kB
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx.pdf[ ]344 kB
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx.pdf[ ]360 kB
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  .docx.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ .docx.pdf[ ]335 kB
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.docx.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.docx.pdf[ ]381 kB
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.docx.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.docx.pdf[ ]382 kB
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.docx.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.docx.pdf[ ]345 kB
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.docx.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.docx.pdf[ ]332 kB
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.docx.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.docx.pdf[ ]322 kB
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.docx.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.docx.pdf[ ]331 kB
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx.pdf[ ]346 kB
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.docx.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.docx.pdf[ ]344 kB
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx.pdf[ ]337 kB
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx.pdf[ ]357 kB
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.docx.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.docx.pdf[ ]355 kB
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.docx.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.docx.pdf[ ]332 kB
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx.pdf[ ]327 kB
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  .docx.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ .docx.pdf[ ]328 kB
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    .docx.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ .docx.pdf[ ]329 kB
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf[ ]382 kB
Download this file (การแจ้งขุดดิน.docx.pdf)การแจ้งขุดดิน.docx.pdf[ ]338 kB
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf[ ]382 kB
Download this file (การแจ้งถมดิน.docx.pdf)การแจ้งถมดิน.docx.pdf[ ]338 kB
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.docx.pdf[ ]339 kB
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.docx.pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.docx.pdf[ ]346 kB
Download this file (การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.docx.pdf)การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.docx.pdf[ ]351 kB